Miranda van den Brink

Een groot voordeel van BBTonline is dat we onze eigen denkwijze, protocollen en werkafspraken erin kunnen opnemen. Middels de door ons zelf gemaakte moederprojecten hebben we de toetsintensiteit aan het Bouwbesluit behoorlijk kunnen reduceren tot relevante en belangrijke controleaspecten. De door ons gemaakte keuzes zijn daarin verwerkt, zo staan er hele afdelingen, met name installaties op buitencontrole en zijn dus geen toetsingsaspect voor het verlenen van de bouwvergunning. Daarmee anticiperen we op de
bouwpraktijk: preventieve controle van ontwerpaspecten en -uitgangspunten en repressieve controle van uitvoeringsaspecten. Ook het feit dat we zelf ons eigen protocol en standaardteksten kunnen beheren vinden we prettig.

Binnen één en hetzelfde project kan het programma, met behulp van filters, rapportages genereren voor verschillende doeleinden. Zo genereren wij, voor een aanvrager, rapporten met alleen de mankementen en onvolledigheden, met het verzoek het bouwplan daarop aan te passen. De aanvrager zit immers niet te wachten op lijzige rapportages, maar wil to-the-point weten wat eraan mankeert. Aangezien de mensen van Buro BOV zelf ook toetsers zijn, spreken we dezelfde taal. Wij hebben dan ook invloed gehad op  programmaaanpassingen en Buro BOV heeft deze voortvarend en snel opgepakt. Er wordt door Buro BOV duidelijk meegedacht en onze 'problemen'worden begrepen en herkend. Middels het programma is er meer uniformiteit in beoordelingen, we hebben het goed kunnen kneden naar eigen wensen en eigen bouwbeleidsplan, de kwaliteit van toetsingen is verhoogd, er is dossiervorming (ook waarom iets juist akkoord is) en dit toch binnen een
beperkte tijd.