Peter Tinga

We gebruiken Bouwborg Software nu al een meerdere jaren. De implementatie verliep probleemloos en de software is voor gBOU een krachtig hulpmiddel om snel een bouwplan te screenen op het Bouwbesluit.

Het is voor ons belangrijk dat het inhoudelijke toetsen alle aandacht krijgt en niet zozeer de regelgeving op zich. Bouwborg Software voorziet hier optimaal in. Daarnaast hebben we veel profijt van de losse invulvelden voor bijvoorbeeld handhaving. Als men start met de bouw, hebben we gelijk de aandachtspunten uit de toetsing paraat.