Jaap Moree

Meerwaarde voor IOB bouwplantoetsing van Bouwborg Tools is dat het programma goed is afgestemd op het vakmanschap van de toetser. Het programma heeft een goede dialoogstructuur die ook recht doet aan het kennisniveau dat voor toetsers vereist is.

Het programma zorgt er niet alleen voor dat de toetser op het juiste moment de informatie krijgt over de van toepassing zijnde regels. Wat ook heel goed is: overbodige vraagstellingen worden vermeden. Zaken die niet van toepassing zijn of beantwoording van een vraag die ook op andere onderwerpen van toepassing is, wordt automatisch weggefilterd. Het interpreteren van regels wordt niet door het programma gedaan en dat is juist goed. Het interpreteren van regels is en blijft een verantwoordelijkheid van de toetser en dat vereist juiste
vakkennis.

De implementatie is vlot verlopen en de ondersteuning was goed. Ten aanzien van de verbinding en de netwerkbeveiligingen zijn er wel wat aanloopproblemen geweest, maar die zijn goed opgelost. Het fijne van het programma is toch wel dat het heel makkelijk en snel aan te
leren is. Het volgen van dure cursussen voor het programma is niet nodig. Voorwaarde is wel dat de toetser vakbekwaam moet zijn op zijn of haar vakgebied.