Emile Jansen

Bouwborg software heeft de wijze waarop Oculus plannen toetst meer geüniformeerd. Daarnaast sluit de software goed aan bij het ISO-certificaat van Oculus, omdat er altijd getoetst wordt met de juiste actuele regelgeving. Door een project met behulp van Bouwborg software in te voeren, wordt direct gecontroleerd op de actuele regelgeving die op dat project van toepassing is. Dit levert gedurende de plantoetsing tijdsbesparing op. De mogelijkheid om te 'leren' van andere projecten door deze als referentie te gebruiken is erg handig.

De toelichting in het programma heeft er toe geleid dat nieuwe medewerkers snel hun weg door het programma vinden en al toetsend de regelgeving goed doorgronden. De implementatie is goed verlopen. Nadat er eerst twee plannen parallel zijn getoetst, zijn we volledig overgeschakeld naar Bouwborg software. De paralleltoetsen werden uitgevoerd met de bestaande toetsingsmethodiek van Oculus en de protocollen binnen Bouwborg software. Na twee toetsen bleek al dat de toetsen efficiënter werden uitgevoerd waarbij de kwaliteit zeer hoog was.