Op basis van jarenlange expertise

Vanaf het eerste ontwerp het
bouwproces integraal benaderd

Buro BOV heeft alle kennis en expertise in huis voor bouwadvies, bouwplantoetsing en kwaliteitsborging. 

Onze specialiteiten

 • Op alle vlakken

  Bouwadvies

  Brandveilig ontwerpen en gebruik, STABU-bestekken, advisering op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid: Buro BOV voorziet u van een integraal advies op maat. Ook voor advies over bouwfysica en advies op het gebied van regelgeving over zaken als daglicht, ventilatie en BENG-berekeningen kunt u bij ons terecht. Daarnaast hebben we veel kennis over kostenramingen en directiebegrotingen. 

 • Zorgvuldig en goed gemotiveerd

  Bouwplantoetsing

  Voldoet uw bouwplan voor 100% aan het Bouwbesluit? Buro BOV kan het voor u toetsen aan de hand van een uitgebreide analyse en een zorgvuldige motivatie. Zo stimuleert de toetsing het ontwerp en de technische uitwerking daarvan. Het resultaat? Een hogere bouwkwaliteit, meer efficiency en bovenal reductie van faalkosten. 

 • Op basis van bouwprocesmanagement

  Kwaliteitsborging

  Weet u welke knelpunten er op technisch of organisatorisch gebied er in uw bouwproject schuilen? Aan de hand van een vroegtijdige risico-analyse, een betere afstemming tussen processen die elkaar beïnvloeden en een openhartige samenwerking tussen opdrachtgever en bouwpartners onderling wordt de kwaliteit van uw bouwproject geborgd. Buro BOV kan daarin een belangrijke rol spelen.

Ontdek hoe Buro BOV uw bouwproces kan verbeteren