Wetgeving

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: wat verandert er voor de architect?

In een eerdere blog hebben we de nieuwe rol van de architect als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) belicht. Nu gaan we dieper in op de veranderingen binnen het ontwerpproces als gevolg van de Wkb.

Wat verandert er voor de architect als gevolg van de Wkb?

De grootste verandering is dat de aanvrager (of diens adviseur) vroegtijdig een geregistreerde kwaliteitsborger moet aanstellen. Deze kwaliteitsborger zal het verdere verloop van het ontwerp- en bouwproces begeleiden. Een andere grote verandering is de verschuiving van de preventieve toets (van het ontwerp) door het Bevoegd Gezag (‘Bouw- en Woningtoezicht’) naar de kwaliteitsborger. Deze zal een bouwplantoetsing uitvoeren om vast te stellen of het ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit. Een derde verandering is dat de ‘knip’ in de werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning niet plaatsvindt zodat het ontwerpproces meer gestroomlijnd verloopt.

Het bovenstaande biedt een aantal voordelen voor de architect maar kent ook een aanscherping van diens verantwoordelijkheid.

Als voordelen kunnen we denken aan:

  • De diverse berekeningen en aanverwante stukken hoeven niet eerder te worden aangeleverd dan dat ze nodig zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat ze, vaak meerdere keren, als gevolg van wijzigingen in het ontwerp, moeten worden aangepast.
  • De architect kan zelf de bouwplantoetsing (laten) uitvoeren waardoor in een vroegtijdig stadium eventuele faalkosten aan het licht komen en dus kunnen worden voorkomen. Hierdoor zal de uiteindelijke kwaliteit van het bouwwerk toenemen.

Omdat de kwaliteitsborger het plan nauwkeuriger aan het Bouwbesluit zal toetsen (hij is immers wel aansprakelijk) neemt de verantwoordelijkheid van de architect toe. Omdat de kwaliteitsborger ook geen invloed mag hebben op het ontwerp kan hij niet adviserend optreden.

 Kortom: de veranderingen voor de architect als gevolg van de Wkb kent voordelen maar vereist ook een aanscherping van de verantwoordelijkheid!

Benieuwd naar wat er voor u verandert? Kijk op www.bov.nlwww.bb-tools.nl of neem contact op: (06) 263 741 74.