Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws

 • Wetgeving

  De Wkb vraagt om een bruggenbouwer tussen bouwpartners

  Uit onderzoek van Bouwkennis blijkt dat de meningen over de oorzaak van faalkosten verschillen. Aannemers vinden dat er meestal iets misgaat in de ontwerpfase. Architecten zien vooral missers in de uitvoeringsfase en volgens opdrachtgevers ontstaan veel problemen omdat de contractuele eisen niet worden nagekomen. Met de komst van de Wkb per 1 juli 2022 heeft het geen zin meer om naar elkaar te wijzen. Dan eisen onafhankelijke kwaliteitsborgers dat alle partijen kunnen aantonen of een bouwproject voldoet aan het Bouwbesluit en de afgegeven vergunning. Hoe kunt u dat samen waarborgen?

 • Wetgeving

  Waarom lopen architecten grotere risico’s door de Wkb?

  Bij de invoering van de Wkb per 1 juli 2022 verschuift de verantwoordelijkheid voor naleving van het Bouwbesluit naar de aannemer. Tegelijkertijd gaan private kwaliteitsborgers veel uitgebreider dan de gemeente controleren of dit goed gebeurt. Ook als architect moet je meer werk maken van bouwplantoetsingen op basis van een risicoanalyse en alles vastleggen in dossiers. Anders heb je geen verweer als de aannemer je bureau aansprakelijk stelt voor faalkosten of projectvertraging. Wat is de meerwaarde van tools om de kwaliteit van je werk te waarborgen en aan te tonen?

 • Wetgeving

  Liggen architecten terecht niet wakker van de Wkb?

  Veel architecten kijken met een gerust hart uit naar de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die per 1 juli 2022 van kracht wordt. Vanaf dan controleren gemeenten immers niet meer of bouwplannen voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Maar omdat kritische kwaliteitsborgers deze taak overnemen, stijgt het risico op stagnatie van projecten en aansprakelijkheidsclaims. Laat je als architect steken vallen, dan kan dat grote gevolgen hebben. Hoe is dat te voorkomen?