Buro BOV

Buro BOV, specialist op het gebied
van bouwregelgeving

Buro BOV is dé specialist op het gebied van bouwregelgeving met tientallen jaren ervaring. We combineren een werkwijze die uitgaat van één adviseur als centraal aanspreekpunt met een integrale werkwijze. Zo komen we tot een betrouwbare advisering.

bouwadvies

Bouwadvies

Buro BOV ondersteunt u op veel verschillende vlakken. Zo kunnen we u adviseren over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid (bouwfysica en regelgeving) en kunnen we daglicht-, ventilatie- en BENG-berekeningen maken. Maar ook over brandveilig ontwerp en gebruik, STABU-bestekken en bouwkosten kunnen we u voorzien van een advies op maat.

bouwproces

Bouwplantoetsing

Buro BOV heeft jarenlange ervaring in het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit. Met onze up-to-date vakkennis en ons bouwkundig inzicht stellen we een beoordeling op, op basis van een uitgebreide analyse van het bouwplan en een zorgvuldige motivatie. Zo leveren we een bijdrage aan kwalitatief betere gebouwen en een verlaging van de faalkosten. Wij zien bouwplantoetsing als een integraal onderdeel van het bouwproces en staan u graag bij vanaf het eerste ontwerp. 

kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

U kunt bij ons terecht voor kwaliteitsborging op basis van bouwprocesmanagement. Een vroegtijdige risico-analyse, een betere afstemming tussen de processen die elkaar beïnvloeden en een optimale samenwerking zorgen voor een hogere bouwkwaliteit, meer efficiency en reductie van de faalkosten. Dit doen we op basis van de door onszelf ontwikkelde Bouwborg Tools. Of u nu zelf uw werkzaamheden gaat controleren of dit aan ons uitbesteedt: u kunt erop vertrouwen dat uw bouwkwaliteit geborgd is.

Specialist in bouwregelgeving

Daarom Buro BOV

 • Contact op basis van korte communicatielijnen

 • Brede kennis en expertise

 • Betrouwbaarheid en advies op maat

Referenties

Referentie

Aangezien Buro BOV ook toetsers zijn, spreken we dezelfde taal. Miranda van den Brink - Gemeente Apeldoorn

Referentie

Je krijgt op het juiste moment informatie over de van toepassing zijnde regels. Jaap Moree - IOB Bouwplantoetsing

Referentie

Er is een goed overzicht van wat er getoetst wordt. Saskia Dalman - Gemeente Amstelveen

Referentie

Bij de start van de bouw hebben we meteen de aandachtspunten uit de toetsing paraat. Peter Tinga - gBou

Referentie

Na twee toetsen bleek al dat de toetsing efficiënter werd uitgevoerd. Emile Jansen - Oculus
 • Bouwproces integraal getoetst

 • 100% toetsing van een bouwplan aan het Bouwbesluit

 • Meer dan 30 jaar
  relevante ervaring

 • Tijdsbesparing door
  verbeterd bouwprocesmanagement

Bouwborgers door Nederland

Door heel Nederland netwerk van bouwborgers

Onze klanten

Ontdek hoe u met Buro BOV uw bouwkwaliteit kunt borgen.