Buro BOV - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bov.nl

Een goed advies is het halve werk!

Klik op de knop hiernaast voor het laatste nieuws! Laatste nieuws

Buro BOV bouwen op visie

Wat mag u van Buro BOV verwachten? Een specialist op het gebied van bouwregelgeving, een werkwijze die uitgaat van één adviseur als centraal aanspreekpunt om via een integrale werkwijze te komen tot een betrouwbare advisering.

Specialisme: bouwregelgeving

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden daarom bouwregels. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen.

Centraal aanspreekpunt

Buro BOV is een groot voorstander van persoonlijk contact. Wij kennen graag onze opdrachtgevers, zodat wij ze goed van dienst kunnen zijn. Na inventarisatie van de vraagstelling selecteren we de meest geschikte adviseur. Alle communicatie verloopt vervolgens via deze adviseur. Mocht het nodig zijn om een andere adviseur (intern of extern) in te schakelen, dan zal hij deze actie op zich nemen. Kortom: advisering op basis van korte communicatielijnen.

Integrale advisering

Onder integrale advisering verstaat Buro BOV dat het te verstrekken advies door meerdere disciplines gezamenlijk en volgens onze werkwijze, producten en protocollen wordt opgesteld. Op deze manier ontstaat eenduidigheid (ook voor eventueel externe adviseurs) en continuïteit hetgeen essentieel is voor een integrale advisering. Kortom: één adviseur die meedenkt om te komen tot het beste advies.

betrouwbare advisering

Buro BOV staat in voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van haar adviezen. Onze adviseurs zijn geselecteerd op basis van een ruime ervaring en een hoog opleidingsniveau. Daarnaast blijven zij voortdurend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en de wet- en regelgeving. Kortom: investeren in een betrouwbaar advies weegt op tegen het later moeten toepassen van dure maatregelen.

Services

Bouwadvies

Aangezien het bouwproces steeds complexer wordt, is het verstandig om vanaf de eerste ontwerpen zaken integraal aan te pakken. Het beschikbare budget is een belangrijke factor dat dient te worden afgezet tegen het programma van eisen en het uiteindelijke ontwerp. Daarnaast lopen wet- en regelgeving als een rode draad door het gehele bouwproces. Buro BOV kan u adviseren op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid...

Lees meer

Kwaliteitsborging (bouwplantoetsing)

Voor aanvragers van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning): u bent zelf verantwoordelijk opdat uw bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit. Het toetsen van een bouwplan aan het Bouwbesluit is werk voor specialisten en vraagt veel vakkennis, ervaring en bouwkundig inzicht. Bovendien moet elke bouwplantoetser voortdurend op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en de wet- en regelgeving...

Lees meer

Bouwprocesmanagement

Bouwprocesmanagement is een vrij nieuw begrip binnen de bouwbranche. Het kenmerkt zich door een vroegtijdige risico-analyse van mogelijke knelpunten op technisch en/of organisatorisch gebied, een betere afstemming tussen verschillende, elkaar beïnvloedende processen en het bevorderen van een openhartige samenwerking tussen bouwpartners en opdrachtgever enerzijds en bouwpartners onderling anderzijds. Doel is het bereiken van een hogere bouwkwaliteit, meer efficiency en...

Lees meer